Przedsiębiorstwo    ELEKTRO-INSTAL    Paweł Dąbrowski     uczestniczyło  w   realizacji   wielu     projektów związanych  z   budową   obiektów    biurowych,  użyteczności  publicznej,   przemysłowych   oraz   osiedli   domów   jednorodzinnych,   a   także    bloków    mieszkalnych,    świadcząc   usługi    m.in.:     projektowe,   analityczne,  montażowe, serwisowe. Ostatnie prace to przede wszystkim Roboty elektryczne w budynku  przychodni  konsultacyjno  -  diagnostycznej   wraz    z   zespołem  opieki   dziennej  i  zespołem    chirurgii  jednego  dnia.   W   ramach   zlecenia wykonano  m.in.:   dostaw  i  montaż  rozdzielnic   zasilających   sale   operacyjne   i   sale  wybudzeń;  wyposażenie  w   aparaturę   odpływową  rozdzielnicy   głównej  budynku  w    wyłączniki    kompaktowe  wraz   z   oszynowaniem    i  przystosowaniem  do  awaryjnego   wyłączenia  p.poż;   doprowadzenie    zasilania elektrycznego, podłączenie  oraz  zabezpieczenie elektryczne  urządzeń  wentylacyjnych  i  klimatyzacyjnych; wykonanie  instalacji połączeń wyrównawczych podłączenie instalacji i urządzeń wentylacyjnych i klimaty-zacyjnych  do  instalacji  odgromowej  i  uziemiającej  na  obiekcie. Jedną z ostatnich robot było wykonanie instalacji  elektrycznych  silno  i  niskoprądowych  w  delikatesach  Alma oraz stałe wykonywanie przyłączy napowietrznych i kablowych dla zasilania urządzeń infrastruktury IT instalowanych przez TPSA.