W trakcie prowadzonej działalności zrealizowano instalacje elektryczne na kilkuset odrębnych obiektach.
W ramach  prowadzonej  działalności  wykonywane  jest  również  doradztwo  oraz dokumentacja   projektowa,   wykonawcza  i  powykonawcza.    Kosztorysowanie.