Wykonawstwo Instalacji Elektrycznych:

  • montaż instalacji elektrycznych
  • instalacje odgromowe
  • instalacja oświetlenia i gniazd
  • montaż rozdzielnic oraz aparatury kontrolno-pomiarowej
  • montaż osprzętu elektroinstalacyjnego; oświetlenie zewnętrzne
  • oświetlenie ulic
  • budowa przyłączy kablowych i napowietrznych w budownictwie
  • pomiary instalacji elektrycznych
  • formalności do Zakładu Energetycznego